Kućne električne instalacije – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Električna instalacija je deo prenosnog sistema od mesta priključka na mrežu niskog napona do prijemnika (potrošača).

2. Provodnik spojen sa zemljom se naziva?

3. Kako se može izvesti kućni priključak električne energije?

4. Svako strujno kola mora imati koje elemente:

5. Zadatak električne instalacije je da provede električnu energiju od kućnog priključka do potrošača, gde se pretvara u drugi oblik energije (toplotu, svetlost, mehanički rad,...) u zavisnosti od namene potrošača.
6. Svaki električni uređaj sa metalnim delovima koji mogu doći u dodir sa ljudima mora biti povezan preko zaštitnog voda na uzemljenje (bojler, grejalice,...).

7. Svaki električni uređaj (potrošač) ne mora se, radi funkcionisanja, spojiti sa izvorom električne energije.

8. Strujno kolo čine:

9. Strujni udar može nastati kada se čovek (ili bilo koje živo biće) nađe u zatvorenom kolu naizmenične električne struje napona većeg od 50v, ili dodirom provodnika ili aparata pod naponom zatvori koloelektrične struje.

10. Samo se nulti provodnik dovodi iz razvodne kutije u transformator.
11. Provodnici se granaju/spajaju u razvodnim kutijama.

12. Iz razvodne kutije nulti provodnik ide direktno do socijalnog grla.

13. Jednopolni prekidač uključuje i isključuje samo jedno strujno kolo.

14. Domaćinstva se priključuju na niskonaponsku električnu mrežu sa četri prvodnika:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ