Плусквамперфекат – тест

Плусквамперфекат – тест

Једначење сугласника по звучности – тест

Стилске фигуре – тест

Глаголски прилог садашњи

Резултат теста

1. Плусквамперфекат је:

2. Означи реченице у којима уочаваш плусквамперфекат.

3. Плусквамперфекат означава радњу која

4. Плусквамперфекат је:

5. Плусквамперфекат се гради од помоћног глагола:
6. Плусквамперфекат се гради од перфекта помоћног глагола БИТИ и радног глаголског придева.

7. Плусквамперфекат се гради од:

8. Плусквамперфекат се гради:

9. БЕЈАХ ЗАКУВАО: овај облик плусквамперфекта је грађен:

10. БИЛИ СУ ЗАМИСЛИЛИ: овај облик плусквамперфекта је настао:
11. Кад је откуцала поноћ, принчеви су се претворили у мишеве. Ако целу реченицу пребациш у плусквамперфекат, она ће звучати овако:

12. Избаци уљеза.

13. Која реч недостаје у низу: БЕХ, БЕШЕ, _________, БЕСМО, БЕСТЕ, БЕХУ:

14. Један глаголски облик не означава прошлост. Избаци уљеза.

15. Означи плусквамперфекат.
16. Означи реченицу чији су глаголи у плусквамперфекту.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ