Заменице (придевске) 6. р. – тест

Заменице (придевске)

Gramatika – provera znanja

Народне епске песме о Косовском боју (1. део) – тест

Падежи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Која заменица не припада датом низу:

2. Која реченица нема правописну грешку:

3. У којој је реченици присвојна заменица за свако лице свој правилно употребљена:

4. Која заменица не припада датом низу:

5. У којој реченици заменица у акузативу није правилно употребљена:
6. Која реченица има погрешно употребљену придевску одричну заменицу:

7. Означи тврдње које се односе на придевске заменице:

8. Која заменица је уљез:

9. Другарице, ТАЈ тролејбус вози у сасвим супротном смеру. Род, број и падеж наглашене заменице је:

10. У којем је примеру заменица МОЈ употребљена правилно:
11. Сви смо на семафору запазили КАКАВ резултат сте постигли. Којој врсти припада наглашена заменица:

12. У којим реченицама су упитно-односне заменице употребљене као односне:

13. У којој реченици није употребљена општа придевска заменица:

14. Означи реченице у којима запажаш неодређене придевске заменице:

15. Позајмила је свеску од МАРИЈИНЕ сестре. Наглашени присвојни придев замени одговарајућом присвојном заменицом:
16. Која заменица не припада низу:

17. Некоме је стигао некакав поклон и присутни су се запитали ко то некоме непознатом шаље такав и толики поклон! Укупан број заменица:

18. Свако село имало је свога кнеза, али се моје издвајало од осталих - ми смо нашега врло поштовали, као и он нас. Број заменица у датом примеру:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста