Заменице (придевске) 6. р. – тест

Заменице (придевске)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У којој је реченици присвојна заменица за свако лице свој правилно употребљена:

2. Свако село имало је свога кнеза, али се моје издвајало од осталих - ми смо нашега врло поштовали, као и он нас. Број заменица у датом примеру:

3. Која заменица не припада датом низу:

4. Некоме је стигао некакав поклон и присутни су се запитали ко то некоме непознатом шаље такав и толики поклон! Укупан број заменица:

5. Сви смо на семафору запазили КАКАВ резултат сте постигли. Којој врсти припада наглашена заменица:

6. Која реченица има погрешно употребљену придевску одричну заменицу:

7. У којим реченицама су упитно-односне заменице употребљене као односне:

8. Која реченица нема правописну грешку:

9. Која заменица не припада низу:

10. Означи реченице у којима запажаш неодређене придевске заменице:

11. Другарице, ТАЈ тролејбус вози у сасвим супротном смеру. Род, број и падеж наглашене заменице је:

12. У којем је примеру заменица МОЈ употребљена правилно:

13. У којој реченици није употребљена општа придевска заменица:

14. Која заменица не припада датом низу:

15. Која заменица је уљез:

16. Позајмила је свеску од МАРИЈИНЕ сестре. Наглашени присвојни придев замени одговарајућом присвојном заменицом:

17. Означи тврдње које се односе на придевске заменице:

18. У којој реченици заменица у акузативу није правилно употребљена:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста