Biologija – građa i funkcije organizma – test (6.r.)

Biologija – građa i funkcije organizma – test

Тестове у ПДФ форми преузмите ОВДЕ

Резултат теста

1. Označi tačne odgovore.

2. Označi tačne odgovore.

3. Gutacija je

4. Koji voćnjak će imati više plodova: prvi ili drugi?

5. Biljke su
6. Označi puzeće stablo

7. Obeleži tačne odgovore:

8. Označi tačne odgovore.

9. Insekti dišu pomoću

10. Korenovi sa slike
11. Draž

12. Delovi klice su

13. Na slici je

14. Krv sa ugljen dioksidom prenose

15. Kloaka je zadnji deo creva kod:
16. Hranu uzimaju preko usnog, a izbacuju preko analnog otvora:

17. Alveole su

18. Obeleži plod sa sočnim plodovim omotačem.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ