Маса и густина – тест

Маса и густина – тест

Masa i gustina – test 2

Резултат теста

1. Тежина тела бројно је једнака:

2. Јединица за тежину тела је:

3. Шта је то маса?

4. Тачан одговор је: А)тело веће масе је инертније Б)тело мање масе је инертније В)инертност тела не зависи од масе

5. Када космонаут стоји на Месецу, он има
6. Хомогено тело има свуда

7. Када хоћемо да нађемо густину тела, прво морамо да одредимо

8. Колика је јачина гравитационог поља на Земљи?

9. Како обележавамо тежину?

10. Када је јахач на коњу, и коњ нагло крење из мировања, јахач
11. Како рачунамо запремину коцке?

12. Основна јединица за мерење масе је

13. Тежина је

14. Ште се мења на другој планети (која није Земља)?

15. Вага је у равнотежи када се на једном тасу налази тег од 100г, а на другом мерено тело и тег од 10г. Колика је маса тела?
16. Од два тела једнаким маса већу густину има тело

17. На води ће пливати тело

18. Мерна јединица за густину је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ