Polno i vegetativno razmnožavanje biljaka I

Polno i vegetativno razmnožavanje biljaka

Polno i vegetativno razmnožavanje biljaka II

1. Za preživljavanje nepovoljnih perioda u toku godine kao i za vegetativno razmnožavanje šafranu, lali i zumbulu služi:

2. Vegetativno razmnožavanje se obavlja:

3. Grančica stabla drvenastih biljaka sa listovima i pupoljcima je:

4. Kako se raznose spore?

5. Iz korena nastaju novi izdanci iz kojih se razvija nova biljka.
6. Spore se obrazuju na:

7. Stolone na stablu imaju čvorove, u kontaktu sa podlogom nastaju:

8. Kako se nazivaju posebne ćelije iz kojih se razvijaju nove biljke (mahovine i paprati)?

9. Kako se nazivaju bočna, po tlu položena stabla?

10. Rizom je:
11. Afrička ljubičica je primer biljke koja može da se razmnožava listom.

12. Krtole su:

13. Krtole imaju ulogu u skladištenju:

14. Rizomom se razmnožava:

15. Lukovica služi biljci za:
16. Kada se pelcer stavi u vodu razvija __________ (adventivne korenove).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста