Polno i vegetativno razmnožavanje biljaka II

Polno i vegetativno razmnožavanje biljaka II

Polno i vegetativno razmnožavanje biljaka I

Razmnožavanje- polno i bespolno II

Razmnožavanje- polno i bespolno I

1. Postupak kojim se deo jedne biljke sjedinjuje sa delom druge naziva se:

2. Delovi tučka su:

3. Grančica stabla drvenastih biljaka sa listovima i pupoljcima je:

4. Semeni zametak se nalazi u prašnicima.

5. Spajanjem polnih ćelija nastaje:
6. Plodnik je deo:

7. Iz listova čija je drška potopljena u vodu izrastaju:

8. Oprašivanje je:

9. Zeljasti deo stabla sa pupoljcima i listovima koji služi za vegetativno razmnožavanje kod muškatle je:

10. Gde se nalazi semeni zametak?
11. U kom delu dolazi do spajanja muške i ženske polne ćelije?

12. Kako se naziva nova biljka koja nastaje srastanjem sjedinjenih delova (kalemljenjem)?

13. Polen nosi:

14. Muški polni organi biljaka su:

15. Listovi imaju funkciju u vegetativnom razmnožavanju.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста