Prava, poluprava, duž i ugao – test (5.r.)

Prava, poluprava, duž i ugao

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Delovi ravni su...

2. Ravna neomeđena površina zove se...

3. Velikim štampanim slovima imenujemo...

4. ∣AB∣ oznaka je za ...

5. Ravna crta omeđena sa jedne strane zove se...
6. U kakvom su polužaju prave koji se ne seku?

7. Podudarne duži su ...

8. Prava je jednoznačno određena sa ...

9. Na slici je nacrtana:

10. U kakvom polužaju su nacrtani pravci?
11. Koliko poluprava vidiš na slici?

12. Koiko duži ima na slici?

13. Koja tvrdnja je tačna za navedenu sliku?

14. Da li se prave na slici seku?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ