Прилози и предлози – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи непроменљиве врсте речи.

2. Која непроменљива врста речи може имати компарацију?

3. Обележи низ у коме су све речи прилози.

4. Обележи низ у коме су све речи предлози.

5. Којој врсти прилога припадају ОВДЕ, ЛЕВО, ГОРЕ.
6. Обележи реч која није прилог.

7. Обележи реч која није предлог.

8. Пронађи предлог у реченици: Прошао је поред нас синоћ.

9. Пронађи низ у коме су прилози који имају компарацију.

10. Увече смо сви легли да спавамо у своје топле кревете. У реченици је употребљен прилог за:
11. Поред мене је јуче је прошла твоја сестра из Немачке. Означи предлоге.

12. Обележи непроменљиву реч.

13. Избаци уљеза.

14. На столици је кошуља, под столом су чарапе, у фиоци кравата, око ногара ногавице, а на лустеру шешир! Колико предлога има у датој реченици?

15. Уређени кеј се простире дуж реке Саве. Реч ДУЖ је по врсти:
16. Дуж је била нацртана дуже него што је требало. Реч ДУЖ је по врсти:

17. Рано јесенас, избегла је вешто све барикаде, успела се до горњих токова леве стране Дрине. Колико има прилога у датој реченици?

18. Означи реченицу у којој прилози могу да се мењају у компарацији.

19. Означи у којој реченици је реч РАДОСНО употребљено као прилог!

20. КРИВО дрво, а још и криво расте. Истакнута реч у реченици према врсти речи је...
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ