Posledice alkoholizma na organizam, porodicu i društvo – test (6.r.)

Posledice alkoholizma na organizam, porodicu i društvo

1. Alkohol izaziva psihička i organska oštećenja.

2. Alkohol negativno deluje na:

3. Pod dejstvom alkohola:

4. ''Alkoholno ludilo'' je praćeno:

5. Delirijum tremens je teško psihičko stanje praćeno:
6. Pod dejstvom alkohola u pijanom stanju alkoholičari nisu svesni svojih postupaka, pa tako lakše ulaze u neko od oblika rizičnog ponašanja.

7. U rizično ponašanje ubrajamo:

8. Negativno ponašanje kojim se deluje protiv zakona i celog društva naziva se _________.

9. Prilikom vožnje u pijanom stanju:

10. Alkoholičar tokom lečenja prolazi ______ krizu.
11. Lečenje alkoholizma se odvija u:

12. Porodica alkoholičara trpi i ugrožena je u svakom pogledu.

13. Da li je osobama mlađim od 18 godina dozvoljeno da piju alkohol?

14. Alkohol oštećuje nervni sistem.

15. Označiti zablude o alkoholu:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста