Saobraćajni sistemi – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Skup određenih delova (elemenata) koji zajedno čine funkcionalnu celinu predstavlja:

2. Iako se, dakle, sistem sastoji iz delova, ti delovi ne funkcionišu sami za sebe već zajedno.

3. Skup elemenata, koji su sistem za sebe, ali i deo većeg sistema predstavlja:

4. Svaki sistem ne može biti podsistem nekog drugog većeg sistema a svaki podsistem kože biti sistem za svoje sastavne elemente.

5. Elementi saobraćajnog sistema predstavljaju:
6. Saobraćajna sredstva predstavljaju:

7. Pretovarni i drugi uređaji za manipulisanje teretom predstavljaju:

8. Funkcija saobraćajnog sistema je?

9. Saobraćajni sistem se sastoji od više podsistema, koji se dalje sastoje od više svojih delova, a svi oni zajedno izvršavaju određene zadatke u privredi i društvu.

10. Svetski saobraćajni sistem deli se na svoje podsisteme:
11. Nacionalni saobraćajni sistemi dele se na podsisteme užih teritorijalnih celina:

12. Podela prema vrstama delatnosti koje pojedini podsistemi obavljaju:

13. Podela prema vrsti saobraćajnog puta:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ