Python Programiranje – test

Python Programiranje – test

Резултат теста

1. Python je

2. Koje znakove računskih operacija koristimo u Pythonu?

3. Koju naredbu koristimo za unos podataka u Pythonu?

4. Kojom naredbom ispisujemo podatke u Pythonu?

5. Naredbom ime=input('Kako se zoveš?') unosimo:
6. Naredbom a=int(input('Unesi duljinu stranice.')) unosimo:

7. Nakon izvršavanja naredbe a=5+7 varijabla a će imati vrednost:

8. Nakon izvršavanja sedećeg niza naredbi a=2 b=6 c=a*c vrednost varijable c će biti:

9. Nakon izvršenja naredbe print('Kako se zoveš?') ispisatće se:

10. Šta radi ovaj program? a=int(input('Unesi prvi broj:')) b=int(input('Unesi drugi broj:')) print(a+b)
11. Dopuni program koji izračunava i ispisuje površinu pravougaonika za unesene dužine stranica... a=int(input('Unesi dužinu stranice a:')) b=int(input('Unesi dužinu stranice b:')) ________(a*b)

12. Dopuni program koji ispisuje dvostruko veći broj od unešenog broja. a=int(input('Unesi broj:')) print(___)

13. Da li je ovo primer dobro napisane naredbe? ime=input('Živim u Nišu'

14. Da li je ovo primer dobro napisane naredbe? opseg=2*a+2*b

15. Da li je ovo primer dobro napisane naredbe? r=int(print('Unesi broj:'))
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ