Наслеђивање и еволуција – тест (6. разред)

Наслеђивање и еволуција – тест (6. разред)

Резултат теста

1. Наследни материјал је изграђен од молекула

2. ДНК молекул је изграђен од два ланца међусобно спирално увијена. Ланци су повезани...

3. Слабе хемијске везе између ланаца ДНК се раскидају када постоји потреба...

4. Делови ДНК се називају _______.

5. Означи три тачне тврдње.
6. Ако мишићна ћелија неког организма поседује 44 хромозома, колико хромозома има јајна ћелија тог организма?

7. Наслици је...

8. Ако полне ћелије неког организма имају 30 хромозома, колико хромозома имају телесне ћелије тог организма?

9. На слици је приказана деоба којом настају...

10. На слици је приказана деоба којом настају...
11. На слици су представљени хромозоми.

12. Индивидуална варијабилност настаје

13. Што је већа индивидуална варијабилност у некој популацији већа је и шанса за опстанак те популације.

14. Различите расе паса настале су

15. Кртица има снажне канџе за копање канала под земљом. Ова адаптација се развила
16. Одабир особина биљака и животиња који врши човек назива се

17. Борба за опстанак у природним условима назива се

18. Молекули ДНК спаковани у штапићасте форме код еукариота називају се мутација.

19. Део ДНК који носи информацију о наследној особини назива се _____.

20. Особине живих бића зависе од
21. Индивидуална варијабилност настаје јер се комбинују гени једног родитеља.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ