Османско царство од XVI до XVIII века

Османско царство од XVI до XVIII века

1. Престоница Османског царства 1453. године постаје:

2. Деца хришћана која су одузимана од родитеља, преобраћана у ислам и васпитавана на турском језику била су:

3. На Дивану су заседали:

4. Како су се називали коњаници који су за војну службу добијали земљишне поседе?

5. Врхунац моћи Османско царство је доживело за време владавине:
6. На челу Османског царства налази се владар, који је носио титулу:

7. Више санџака чинило је већу управну јединицу- беглербеглук.

8. Основна управна и војна јединица у Османском царству био је:

9. Како се називао привилеговани слој становништва?

10. После султана, највиши орган државне управе био је:
11. Османско царство трајало је:

12. Носиоци судске власти у Османском царству биле су:

13. На шта се делио сваки санџак?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста