Акузатив – тест

Акузатив – тест

Падежи – тест

Глаголи – тест (8.р.)

Гласовне промене – тест

Резултат теста

1. Акузатив је __________ падеж.

2. Акузатив је четврти падеж и да се добија на питање _____ или ШТА (видим)

3. Kако гласи номинатив црвено означених именица књигу, пса, торту?

4. На које питање ове именице КЊИГА, ПАС, ТОРТА добијаш у облику књигу, пса, торту?

5. Сваки дан једем... (пица) за ручак.
6. У примерима: Ана чита књигу. Марко шета пса. Бака је направила торту. именице КЊИГА, ПАС и ТОРТА су:

7. Акузатив има значење предмета радње, а функцију (улогу) _________.

8. Aкузатив не мора да означава само некога ко трпи радњу.

9. Осим предмета радње, акузатив може да има и значење места.

10. Препиши именицу или именице у акузативу у примеру: Сутра идем у село.
11. Препиши именицу или именице у акузативу у примеру: Милан је отишао на брзину и није се јавио телефоном.

12. Препиши именицу или именице у акузативу у примеру: Тата у среду путује у Ниш.

13. Објекат у реченици:

14. Томислав слика... (природа).

15. САЊА ПИШЕ ПРИЧУ. Објекат је:
16. САЊА ПИШЕ ПРИЧУ. Објекат је:

17. САЊА МИСЛИ НА ПРИЧУ. Објекат је:

18. Изабери предлоге који се користе уз акузатив.

19. Акузатив означава и _____ , време и начин

20. САЊА ЈЕ УРАДИЛА ЗАДАТАК НА БРЗИНУ. Значење начина има именица:
21. У НЕДЕЉУ УЧЕНИЦИ ИДУ НА ИЗЛЕТ. Значење времена има именица:

22. ВЕСНА ЈЕ БИЦИКЛОМ ДОШЛА У ШКОЛУ. Значење места има именица:

23. Разликуј генитив и акузатив! Означи генитив.

24. ВИДИМ ДЕЧАКА. Именица дечак је у:

25. ПЛАШИМ СЕ ДЕЧАКА. Именица дечак је у:
26. Изабери реченицу са именицом колач у акузативу.

27. Разликуј номинатив и акузатив! Означи акузатив.

28. Акузатив је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ