Глаголи – тест (8.р.)

Глаголи – тест

Гласовне промене – тест

Служба речи у реченици – тест

Лексикологија – тест (8.р)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Глаголски облик глагола ношаху је:

2. Презентска основа глагола радити је:

3. Одреди глаголски род галгола у реченици: Марко је пољубио Милицу.

4. Изабери облик аориста глагола доћи.

5. Помоћу чега се гради перфекат?

6. Означи прво лице множине перфекта глагола пећи.

7. Изабери облик футура II глагола ићи.

8. Инфинитивна основа глагола РЕЋИ је:

9. Енклитички облици помоћног глагола јесам су:

10. Изабери прелазне глаголе.

11. Прости глаголски облици су:

12. Обележи праве повратне глаголе:

13. Који глаголски облици су употребљни у следећој реченици? "Дођи, ако смеш".

14. Изабери правилан облик глагола у императиву:

15. Обележи правилно написане реченице:

16. Изабери глаголе свршеног вида.

17. Глаголски облик глагола био сам пливао је:

18. Која ТРИ глаголска облика се граде помоћу помоћног глагола бити?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ