Глаголи – тест (8.р.)

Глаголи – тест

Гласовне промене – тест

Служба речи у реченици – тест

Лексикологија – тест (8.р)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди глаголски облик који не припада низу:

2. Изабери правилан облик глагола у императиву:

3. Одреди глагол код којег се инфинитивна и презентска основа завршавају истим гласом:

4. Означи прво лице множине перфекта глагола пећи.

5. Изабери правилно написане речи.
6. Помоћу чега се гради перфекат?

7. Обележи правилно написане реченице:

8. Означи реченицу у којој је употребљен безличан глагол.

9. Одреди глаголски род галгола у реченици: Марко је пољубио Милицу.

10. Садашње време означава:
11. Који глаголски облици су употребљни у следећој реченици? "Дођи, ако смеш".

12. Промена глагола по лицима зове се:

13. Презентска основа глагола радити је:

14. Обележи правилно написане реченице:

15. Изабери облике глаголског прилога садашњег.
16. Изабери прелазне глаголе.

17. Како се зове истакнути глаголски облик: "Деца јој ПООДРАСЛА. Огњен УЗЕО 15. годину. Иде у школу. Велики је ђак."

18. Глаголи који истовремено могу бити и свршеног и несвршеног вида зову се двовидски.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ