Линеарна једначина с једном непознатом (основни ниво)

Резултат теста

1. Ако се у датој једначини лева или десна страна замени еквивалентним изразом, добија се једначина еквивалентна датој.О ком правилу је реч?

2. Линеарна једначина с једном непознатом x јесте једначина облика:

3. Решити једначине: а) √2∙x=0; б) 2x+3=9; в) 2,4+3x=5,1

4. Решити једначине: а) 5x+80=x; б) x+x+x=12

5. Решити једначину: 3∙(x+1)=-2∙(x-8)
6. Решити једначине: а) -x-5=12; б)-a-3/4=1/2; в) -x-2,8=2/5

7. Решити једначине: а) 2∙x=12; б) 2/5∙x=2/3; в)0,4∙x=4/5

8. Да ли једначина 1/x=0 има решења?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ