Analiza podataka u Pajtonu – test za 8. razred

Резултат теста

1. Postoji veliki broj programa pomoću kojih je moguće izvršiti analizu podataka i njihovu vizualizaciju.

2. Za koje programe je potrebno programersko znanje:

3. Džupiter interaktivne radne sveste se mogu pokrenuti opcijom?

4. U meniju file koje se opcije nalaze?

5. Za promenu redosleda ćelija odabračemo koju opciju?
6. Opcija sa slike sadrži?

7. Opcija za promenu vrste ćelija je?

8. Kernel je program koji izvšava kod koji se nalazi u ćelijama radne sveske.

9. U kom polju možemo poromeniti ime datoj svesci?

10. Alatka za zaustavljanje sadržaja ćelije je?
11. Opcija "Run" se može izvršiti i sa tastature uz pomoću kojih tastera?

12. Džupiter okruženje podržava preko 100 programskih jezika, uključujući Python, R, Matlab i mnoge druge.

13. Kada se u Džupiter ćeliju unese neki izraz ili Pajton naredba - sadržaj ćelije se može izračunati tako što se klikne da dugme Run.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ