Život u ekosistemu- sistematizacija (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Život u ekosistemu- sistematizacija (8.r.)

1. Biotop je mesto gde organizmi žive.

2. Koji od dole navedenih opisa odgovara slovu D na fotografiji iznad?

3. ________ su najplići vodeni ekosistemi koji su potpuno zarasli vodenom vegetacijom.

4. Fosilna goriva predstavljaju zarobljeni ugljenik, koji se nije vratio u atmosferu kao ugljen-dioksid prilikom truljenja, jer taj proces nije završen.

5. Pritisak na 50m dubine u jezeru je manji od pritiska na 50m dubine u bari.
6. Primarna sukcesija se dešava na već formiranom zemljištu.

7. Zajednička osobina primarne i sekundarne sukcesije je:

8. Na visokoplaninskoj livadi možemo naići na:

9. Jedinke iste vrste na staništu čine _______.

10. Na fotografiji iznad prikazan je ciklus kruženja:
11. ________ je jedinstvo biotopa i biocenoze.

12. _________ je naseljavanje vrsta u staništima gde ih ranije nije bilo.

13. _______ ekološki faktori predstavljaju uticaj nežive prirode na živa bića.

14. Koliko ima biljojeda u gore prikazanoj mreži ishrane?

15. Zbog čega se beloglavi sup smatra ugroženom vrstom?
16. Koncept održivog razvoja teži da smanji ekološki otisak i sačuva prirodna bogatstva za buduće generacije.

17. Koji od dole navedenih opisa odgovara slovu B na fotografiji iznad?

18. Broj vrsta u populaciji je _ od broja vrsta u biocenozi.

19. ________ je oblast na Zemlji naseljena živim bićima.

20. Šta od navedenog utiče na oštećenje ozonskog omotača?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста