Гласовне промене (8. разред) – тест

Гласовне промене (8. разред) – тест

Метафора и метонимија – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Означи глаголе који у облику радног глаголског придева у мушком роду имају непостојано а:

2. У којем падежу именице женског рода ПЕСМА, ЦРКВА и ЛУТКА имају непостојано а:

3. Која именица је уљез ако се има у виду гласовна промена прелазак л у о:

4. Које именице су примери одступања од гласовне промене прелазак л у о:

5. Означи исправно написану реченицу:
6. Означи умањенице у којима се уочава палатализација:

7. Означи исправно написане реченице:

8. Означи речи изузетке од гласовне промене сибиларизација:

9. У којим изразима препознајеш гласовну промену јотовање:

10. Означи именице женског рода које у облику инструментала једнине имају јотовање:
11. Означи исправно написане примере:

12. Да ли безвучни сугласници Ф, Х, Ц који немају своје звучне парове могу учествовати у гласовној промени једначење сугласника по звучности:

13. Означи исправно написану реченицу:

14. Од које се гласовне промене одступа у примерима ВАНБРОДСКИ И ВАНБРАЧНИ:

15. Колико гласовних промена има у речи ИШАРАТИ:
16. У колико речи препознајеш одступања од гласовне промене губљења сугласника: На преддржавном првенству спортисткиња из Финске је пружала најјаче партије.

17. У речи ТРИНАЕСТ одступа се од гласовне промене:

18. Која је реченица исправно написана:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста