Спојено и одвојено писање речи – тест

Спојено и одвојено писање речи (осми разред) –  тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Допуни реченицу: СЛОЖЕНИЦЕ су речи које могу да настану и простим спајањем две речи и тада се оне пишу:

2. Означи правилно написане речи:

3. Правилно написане речи су:

4. Исправно написане реченице су:

5. Означи глаголе који се обавезно пишу спојено:
6. Префикси страног порекла су:

7. Означи исправно написане речи:

8. Полусложенице су:

9. Којој врсти речи припадају следеће полусложенице: рекла-казала, хоћу-нећу, повуци-потегни

10. У полусложеницама...
11. Исправно написане речи су:

12. Полусложенице кад-тад, горе-доле, лево-десно су по врсти речи:

13. Означи исправно написане примере:

14. Придеви који означавају две одвојене боје пишу се:

15. Придеви који означавају нијансу исте боје, пишу се:
16. Исправно написане реченице су:

17. Означи исправно написане спојеве речи са вишесловним скраћеницама:

18. Један низ речи је потпуно тачан - означи га:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста