Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Перфекат – тест

Глаголски облици – тест

Непроменљиве речи – тест (8.р.)

Резултат теста

1. Који глаголски облик НЕ ПРИПАДА низу?

2. Који глаголски облик запажаш у изреци:ЈЕДНА ЛАСТА НЕ ЧИНИ ПРОЛЕЋЕ.

3. Који глаголски облик НЕ ПРИПАДА низу?

4. Обележи ТРИ НЕЛИЧНА глаголска облика:

5. Који глаголски облик НЕ ПРИПАДА низу?
6. Обележи слово испред реченице у којој означени глаголски прилог има значење начина.

7. Који глаголски облик запажаш у изреци: ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ?

8. Који глаголски облик запажаш у изреци: ДВА ЛОША УБИШЕ МИЛОША?

9. Који глаголски облик је ПРОСТ?

10. Обележи реченицу у којој је означени глаголски облик правилно употребљен.
11. Обележи ПРАВИЛНО написан глаголски облик.

12. Обележи слово испред реченице у којој означени глагол има граматички исправан облик.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ