Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

„Горски вијенац“, Петар Петровић Његош (одломак Бадње вече)

Реченични чланови – тест

Правопис – припремна настава

Резултат теста

1. Означи назив датог глаголског облика. СТОЈИМ

2. Допуни обликом имперфекта: Како се оно __________ ова торта?

3. Ноћима САЊАМ пусте, сиве друмове.

4. Ти због које ЖИВЕХ ја.

5. Означи правилно написану реченицу:
6. Нелични глаголски облици се не мењају по лицима и имају значење предиката. Где је грешка?

7. Означи глаголски облик који не припада низу:

8. Никад нећеш бити филмска дива, а баш БИХ ВОЛЕО.

9. ИДЕМ али ОСТАЋУти друг.

10. Већ сам био прочитао књигу кад се појавио филм.
11. ДАЈ ми то!

12. Прост личан глаголски облик који у свом значењу обележава радњу која се одвија у садашњем тренутку. О ком глаголском облику је реч?

13. ДОЛАЗЕ и ВРАЋАЈУ СЕ са ластама сунчани и насмејани дани.

14. Куд ПЛОВЕ успомене никад НЕЋУ САЗНАТИ.

15. НЕКИ СУ МИСЛИЛИ ДА У РЕЧЕНИЦИ ИМАМО ИМПЕРАТИВ. Одреди глаголске облике у реченици.
16. У моменту ДАО БИХ све на свету.

17. Означи правилно написан глаголски прилог садашњи:

18. ПРИЧАЈ ми, брате.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ