Лексикологија – тест (8.р)

Лексикологија – тест (8.р)

Плусквамперфекат – тест

Падежи – основни ниво

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Полисемија је појава да:

2. Пенџер је исто што и:

3. Одабери реченицу у којој је реч печат употребљена у основном значењу.

4. Израз ''солити некоме памет'' значи:

5. Означи синонимске парове:
6. Погледај значења датих именица, па одреди какве су речи према односу који илуструју: пас -домаћа животиња пас- појас

7. Израз ''имати одрешене руке'' значи:

8. Када за некога кажемо да је СВОЈ ЧОВЕК, он је:

9. Одреди народну изреку у којој запажаш синонимију:

10. Када за неког кажемо да има Ахилову пету, онда он:
11. Хомоними су речи које имају:

12. Одреди пар речи који илуструје синонимију.

13. Избаци уљеза:

14. Када кажемо за неког да иде ГЛАВОМ КРОЗ ЗИД, то значи да:

15. У реченици: Наш поп слуша поп, запажаш:
16. Ако некоме желите берићетну годину, желите да:

17. Полисемичне речи настају:

18. Одреди загонетку у којој проналазиш антониме.

19. Означи реченицу у којој реч ПОГОДИТИ значи ''разрешити, одгонетнути'':

20. У реченици: У библиотеци имамо целог Ћопића, метонимијски однос се заснива по:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ