Matematika – provera za završni ispit (8. razred) III

Testove u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Matematika – provera za završni ispit (8. razred) III

Još testova pogledajte OVDE i na linku ispod.

Matematika – provera za završni ispit (8. razred)

Резултат теста

1. Jedanaest desetina u decimalnom zapisu je:

2. Hipotenuza pravouglog trougla je 41 cm, kateta je 4dm, druga kateta je:

3. Dva unutrašnja ugla četvorogla su prava, odredi mere ostalih unutrašnjih uglova četvorougla ako je jedan 5 puta veći od drugog.

4. Označi tačne jednakosti.

5. Koji broj treba oduzeti od proizvoda brojeva 2,5 i 0,05 da se dobije recipročna vrednost broja 16?
6. Prečnik kupe je 8 cm a njena površina je 36π, izračunaj zapreminu te kupe.

7. Milutin je kupio 580 grama čokolade. Mlečnu čokoladu je platio po ceni od 2,50 dinara po gramu a belu po ceni od 2 dinara po gramu. Koliko je Milutin kupio bele a koliko mlečne čokolade ako je potrošio ukupno 1325 dinara?

8. Obim kvadrata je 32 cm, njegova površina je

9. Reši jednačinu 10x -1/2= 4,5

10. Razlika dva ugla pravouglog trougla je 12°, izračunaj te uglove.
11. Decimalan zapis broja 1 /4 je:

12. Ugao pri vrhu jednakokrakog trougla je 75°, ugao na osnovici je

13. Jedna dijagonala romba je 24 cm i obim romba je 52 cm, površina romba je

14. Zapremina kocke površine 54 cm2 je:

15. Duži dužina 1m, 12 dm, 210 cm ne mogu biti stranice trougla.
16. Apotema pravilne prave četvorostrane piramide osnovne ivice 2 cm je 5 cm, površina te piramide je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ