Природна баштина Србије II

Природна баштина Србије II

Природна баштина Србије- национални паркови

1. Стара планина, Голија и Сићевачка клисура су:

2. У Србији је ___ локалитета проглашено за парк природе.

3. Који национални парк је означен на мапи изнад?

4. Који парк природе је означен на мапи изнад?

5. Увац и Царска бара су:
6. На простору наше земље проглашен је __ предео изузетних одлика.

7. Ђавоља варош је:

8. _________ је природни објекат или појава карактеристичног изгледа. То може бити минерал или стена, кањон, клисура,...

9. Колико заштићених станишта има у нашој земљи?

10. ________ је подручје са претежно очуваним природним екосистемима и живописним пејзажима.
11. Велико ратно острво је парк природе.

12. ________ су они у којима је изражена једна или више природних вредности које треба посебно заштити.

13. ________ је тип који обухвата једно или више типова природних станишта значајних за очување једне или више популација дивљих врста и њихових заједница.

14. _________ је простор препознатљивог изгледа са значајним природним вредностима у које се уклопио живот локалног становништва.

15. Златибор је парк природе.
16. Најзначајнија врста птице, која је карактеристична за Увац, је:

17. Мали Вршачки рит је заштићено станиште.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста