Синтакса – тест

Синтакса – тест

Резултат теста

1. Одреди врсту дате синтагме. Изузетно способан.

2. Препознај жељну реченицу:

3. Одреди тип напоредног односа у следећој реченици: Једи воће и пиј течност!

4. Одреди тип напоредног односа у следећој реченици: Не оклевај, већ крени!

5. Одреди тип напоредног односа у следећој реченици: Поједи јабуку или попиј сок!
6. Одреди прилошку одредбу за узрок у следећем примеру: Од буке нисмо ништа чули о мечу нашег познатог тенисера.

7. Један од предложених везника или везничких спојева не може да се дода тако да зависна реченица буде узрочна. _______сам одлучио да уштедим новац, поправио сам стари телефон.

8. У реченици није поштовано слагање у лицу, броју или роду. Одреди у којој категорији нема слагања. Дете се играо у парку. Нема слагања у

9. У реченици није поштовано слагање у лицу, броју или роду. Одреди у којој категорији нема слагања. Ученици се игра у парку. Нема слагања у

10. У реченици није поштовано слагање у лицу, броју или роду. Одреди у којој категорији нема слагања. Марија се играм у парку. Нема слагања у
11. Која реченица треба да стоји уместо знака питања. Изашла сам да удахнем ваздух. : намерна = ? : условна

12. Обележи синтагму коју уочаваш у следећем примеру: Људи најчешће једу сладолед са укусом ваниле.

13. Прочитај следећу реченицу, па препознај тачну тврдњу о њој: Слика је нема песма, а песма је слепа слика.

14. Прочитај следећу реченицу, па препознај тачну тврдњу о њој: Слика је нема песма, а песма је слепа слика.

15. Пронађи синтагме у следећој реченици: Прелиставајући новине, Марко је покушавао да прекрати време јер му је било досадно.
16. У којим граматичким категоријама придев стидљив конгруира са именицом у примеру: Многе девојчице су стидљиве. (у оквиру именског предиката)

17. У којим граматичким категоријама придев стидљив конгруира са именицом у примеру: Стидљивог дечака често исмевају. (у служби атрибута, у оквиру именичке синтагме)

18. У којим граматичким категоријама предикати конгруирају са субјектима у наведеним примерима. а) Мама иде на посао. б) Мама је јуче ишла на посао.

19. Обележи нетачну тврдњу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ