Једнакости и неједнакости

Резултат теста

1. Ако је х = -2,2 и -у = -х, колико је у?

2. Обележи које су од следећих једнакости тачне.

3. Провери да ли је наведено тврђење тачно. Односно, ако дату вредност променљиве заменимо у дату једнакост да ли је добијена бројна вредност тачна.

4. Која од следећих неједнакости је тачна?

5. Ако знамо да је х = у и у = - 3. Колико је х?

6. Ако је х = -2, онда је -5х=10.

7. Ако је m = -0,5 и n = -m, да ли је 0,5 = n?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ