Једнакости и неједнакости – тест

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Једнакости и неједнакости – тест

Резултат теста

1. Ако је х = -2,2 и -у = -х, колико је у?

2. Која од следећих неједнакости је тачна?

3. Ако је х = -2, онда је -5х=10.

4. Провери да ли је наведено тврђење тачно. Односно, ако дату вредност променљиве заменимо у дату једнакост да ли је добијена бројна вредност тачна.

5. Обележи које су од следећих једнакости тачне.
6. Ако је m = -0,5 и n = -m, да ли је 0,5 = n?

7. Ако знамо да је х = у и у = - 3. Колико је х?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ