Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Падежи – тест

Гласовне промене – тест

Комуникативна функција независних предикатских реченица – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Препознај гласовну промену у упитној заменици у дативу КОМ (којем).

2. Означи правилно написане именице у дативу:

3. У речи ТРЧАО извршено је

4. Скочити, точити, лечити... Гласовна промена је:

5. Означи придеве у којима у женском роду долази до губљења сугласника.
6. У речи БОМБОНА извршено је...

7. У номинативу множине именице ШКОЛАРЦИ уочавамо гласовну промену:

8. Препознај гласовну промену у речи ТОБЏИЈА (топ+џија).

9. У присвојној заменици МОМ запажаш две гласовне промене које се зову:

10. У номинативу множине именице ШКОЛАРЦИ уочавамо гласовну промену:
11. У ком облику радног глаголског придева постоји прелазак Л у О?

12. Препознај гласовну промену у речи АУТОБУСКИ (аутобус+ски).

13. У следећем примеру означи речи у којима уочаваш непостојено а:

14. Обележи групу речи у којима је извршена гласовна промена губљење сугласника.

15. Присвојни придеви МИЛКИН, АНКИН, ОЛГИН, пример су одступања од гласовне промене:
16. Коју гласовну промену примећујеш у речи ПАЗИТИ - ПАЖЊА?

17. Која гласовна промена је извршена у речи БЛЕЂИ?

18. Која гласовна промена је извршена у речи РУСКИ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ