Virusi i virusne bolesti I

Virusi i virusne bolesti I

1. Pojava da neka infekcija zahvati većinu jedinki u populaciji naziva se:

2. Proteini koji se vezuju za antitela i blokiraju njihovo kačenje za ćelijsku membranu su antigeni.

3. Virusi nemaju ćeliju.

4. Proces tokom koga virus napada ćelije je:

5. Kada se virus zakači za ćelijsku membranu ćelije:

6. Ključnu ulogu u odbrani organizma od virusa imaju:

7. Kako se zove virus koji izaziva sidu?

8. Pandemija podrazumeva:

9. Virusi ne obavljaju životne procese, osim procesa:

10. Virusne bolesti se prenose:

11. Hepatitis A se prenosi:

12. Virusi su:

13. Kako se nazivaju izraštaji na proteinskom omotaču virusa?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста