Virusi i virusne bolesti I

Virusi i virusne bolesti I

Virusi i virusne bolesti II

Zdravi stilovi života II- Pravilna ishrana, adolescencija i lična higijena

1. Pojava da neka infekcija zahvati većinu jedinki u populaciji naziva se:

2. Kada se virus zakači za ćelijsku membranu ćelije:

3. Proces tokom koga virus napada ćelije je:

4. Virusi ne obavljaju životne procese, osim procesa:

5. Kako se nazivaju izraštaji na proteinskom omotaču virusa?




6. Proteini koji se vezuju za antitela i blokiraju njihovo kačenje za ćelijsku membranu su antigeni.

7. Kako se zove virus koji izaziva sidu?

8. Ključnu ulogu u odbrani organizma od virusa imaju:

9. Virusi nemaju ćeliju.

10. Virusne bolesti se prenose:




11. Virusi su:

12. Hepatitis A se prenosi:

13. Pandemija podrazumeva:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста