Virusi i virusne bolesti II

Virusi i virusne bolesti II

1. Limfni sudovi se ulivaju u krvotok.

2. Veštački pasivni imunitet postiže se davanjem:

3. Lekovi za virusne bolesti:

4. Kako se nazivaju lekovi za antibakterijske bolesti?

5. U kom organu se razgrađuju istrošena krvna zrnca?

6. Sposobnost organizma da se odbrani od različitih mikroorganizama ili bilo kojih stranih tela je:

7. Vakcinama se daju:

8. Označi tačnu tvrdnju:

9. Osnovna uloga limfnog sistema je:

10. Od koje vrste leukocita se sastoji limfa?

11. Imunitet delimo na:

12. Na slici iznad:

13. Pasivan imunitet nastaje kada organizam dobija gotova antitela iz nekog izvora.

14. Limfa, limfni sudovi, limfne žlezde i limfni organi čine:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста