Virusi i virusne bolesti II

Virusi i virusne bolesti II

Virusi i virusne bolesti I

1. Osnovna uloga limfnog sistema je:

2. Vakcinama se daju:

3. Veštački pasivni imunitet postiže se davanjem:

4. Imunitet delimo na:

5. Od koje vrste leukocita se sastoji limfa?
6. Kako se nazivaju lekovi za antibakterijske bolesti?

7. U kom organu se razgrađuju istrošena krvna zrnca?

8. Limfni sudovi se ulivaju u krvotok.

9. Označi tačnu tvrdnju:

10. Pasivan imunitet nastaje kada organizam dobija gotova antitela iz nekog izvora.
11. Limfa, limfni sudovi, limfne žlezde i limfni organi čine:

12. Na slici iznad:

13. Sposobnost organizma da se odbrani od različitih mikroorganizama ili bilo kojih stranih tela je:

14. Lekovi za virusne bolesti:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста