Rani srednji vek – test

Rani srednji vek – test

Rani srednji vek – test

Rani srednji vek – test

Резултат теста

1. Najznačajniji car ranog srednjeg veka na zapadu je bio

2. Vandalizam znači

3. Na slici je karta

4. Na slici je

5. Društvo srednjeg veka je dobilo naziv po
6. Aja Sofija je na slici broj

7. Bitka kod Poatjea je vođena između

8. Normani su bili

9. Prorok koji je osnovao islam je bio

10. Veliki raskol je naziv
11. Na slici je prikazana

12. Ugovor o podeli Franačke je sklopljen u

13. Naziv za vizantijskog feudalca je

14. Koje mesto nije bilo sedište patrijarha

15. Islamska sveta knjiga je
16. Na koji se vek odnosi tekst „Последње путовање на које је тамо кренуо имало је н других узрока. Пошто су Римљани злочиначки унаказили папу Лава – извадили му очи и откинули језик – присилили су га да тражи помоћ од краља. Пошавши стога у Рим да побољша стање цркве која је озбиљно компромитована тим зверствима, он ту проведе читаву зиму. Тада је добио титулу императора и „августа“. У почетку је био тако незадовољан да, наводно, не би хтео ни да уђе у цркву, иако је тога дана била велика свечаност, да је унапред знао папине намере. Са исто толико стрпљења подносио је и љубомору осталих римских царева који су негодовали због титуле коју је добио, али, захваљујући својој великодушности која га је високо уздизала изнад њих, успео је, посредством многих посланстава која им је упутио и ословљавајући их са „брате“ у својим писмима, да коначно победи њихов отпор.“

17. Posledica velike seobe naroda je

18. U Vizantiji su živeli

19. Privreda koja se zasniva na razmeni proizvoda je

20. Koji car je na slici
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ