Граматика, 7.р. (годишња провера, тест 3)

Граматика, 7.р. (годишња провера, тест 3)

Народне епске песме о Косовском боју (3. део) – тест

Провера знања из књижевности, 7. разред (тест 3)

Правопис, 7.р. (годишња провера, 2. део)

Граматика, 7.р. (годишња провера, тест 2)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Сложени глаголски облици су:

2. Означи реченице са сложеним глаголским предикатом:

3. Одреди број комуникативних и број предикатских реченица: Окренула се и изашла. Размисливши о свему, потписала је папире. Прича је завршена и осетила је олакшање, коначно.

4. Ја заиста не знам ГДЕ СУ СЕ РОДИЛЕ ТВОЈЕ СЕСТРЕ. Врста и функција зависне реченице:

5. Означи зависну узрочну реченицу:

6. Кретали су се неспретно, КУДА ИХ ЈЕ ВОДИЛА КРИВУДАВА СТАЗА. Врста зависне реченице:

7. Који прилози имају компарацију:

8. Означи именичке синтагме:

9. Схватила је да је већ врло касно, па се прихватила ПРЕГЛЕДАЊА ЗАДАТАКА. Функција наглашених речи:

10. Означи реченицу са глаголом у облику потенцијала:

11. У којем напоредном односу стоје независне предикатске реченице: Или се упристоји или изађи из просторије!

12. Не МОГАВШИ се суздржати, сео је на столицу и зајецао. Наглашени глаголски облик је:

13. Означи футур други:

14. Све ће да истрпе ВРЕДНЕ СЕЉАЧКЕ РУКЕ. Функција наглашене синтагме:

15. ВЕОМА ИНТЕРЕСАНТАН УЧЕНИЧКИ ЗАДАТАК НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА Главна реч дате синтагме је:

16. Који низ реч није попут осталих низова:

17. Исправни облици глагола у императиву су:

18. Означи исправно написан облике глаголског прилога садашњег:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста