Географски положај државе – тест

Географски положај државе – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Географски положај неке државе може бити ...

2. Ако је положај државе одређен помоћу удаљености од почетног меридијана и паралеле, онда је то ...

3. Ако неку државу одређујемо у односу на климу, воду, рељеф, биљни и животињски свет, онда је то...

4. У односу на положај мора и океана, државе могу бити ...

5. Физичко-географски положај наше државе је ...
6. На ком континенту има највише континенталних држава?

7. Која од наведених држава је најразвијенија држава?

8. Какав економско-географски положај имају већина афричких држава?

9. Политичко-географски положај јесте положај државе према ...

10. Грчка је ...
11. Државе на чијој се територији укрштају интереси великих сила имају неповољан политичко-географски положај.

12. Повољан саобраћајно-географски положај отежава учешће државе у међународној трговини.

13. Математичко-географски положај јесте тип апсолутног географског положаја.

14. Већина афричких држава има периферни економско-географски положај.

15. Континенталне државе најбројније су у Северној Америци.
16. Државе се међусобно разликују по територији, становништву и власти.

17. Најстарије државе створене су на тлу Америке.

18. Наука која се бави проучавањем држава се зове

19. Најстарија држава на тлу Европе је

20. Највећа држава по површини у свету је:
21. Физичкогеографски положај државе се одређује у односу на:

22. Према рељефу државе делимо на:

23. Како делимо државе у односу на море?

24. Приморске државе делимо на:

25. Према економскогеографском положају државе могу бити:
26. Саобраћајногеографски положај се одређује у односу на главне путне правце.

27. Србија има повољан саобраћајногеографски положај.

28. Означи низијску државу.

29. Планинска држава је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ