Географски положај државе – тест

Географски положај државе – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Континенталне државе најбројније су у Северној Америци.

2. Географски положај неке државе може бити ...

3. Политичко-географски положај јесте положај државе према ...

4. Која од наведених држава је најразвијенија држава?

5. Физичко-географски положај наше државе је ...

6. Повољан саобраћајно-географски положај отежава учешће државе у међународној трговини.

7. Већина афричких држава има периферни економско-географски положај.

8. Математичко-географски положај јесте тип апсолутног географског положаја.

9. Ако је положај државе одређен помоћу удаљености од почетног меридијана и паралеле, онда је то ...

10. Грчка је ...

11. Ако неку државу одређујемо у односу на климу, воду, рељеф, биљни и животињски свет, онда је то...

12. Какав економско-географски положај имају већина афричких држава?

13. На ком континенту има највише континенталних држава?

14. У односу на положај мора и океана, државе могу бити ...

15. Државе на чијој се територији укрштају интереси великих сила имају неповољан политичко-географски положај.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ