Реченице – тест (7. и 8. разред)

Реченице – тест (7. и 8. разред)

Непроменљиве врсте речи, 7. разред – тест (А група)

Именске речи – тест

Стилске фигуре – тест

Резултат теста

1. Који везник не припада овом скупу?

2. Означи везнике који се односе на САСТАВНЕ односе:

3. Киша је падала данима квасећи земљу, СИГУРНО ЈЕ ТОМЕ САДА КРАЈ. Истакнута реченица је:

4. Каква је по саставу следећа реченица: Не обраћајући пажњу на њих, бавио се својим послом.

5. У следећем примеру уочи колико има простих реченица: Веровао је да су га пажљиво слушали и да ће знати одговор на то питање, али се непријатно изненадио када су сви заћутали.
6. Прозори су били ниски тако да се могло видети шта се унутра збива. Колико предикатских реченица има наведена реченица?

7. Реченица МНОГО СЕ БРИНУЛО ТИХ ДАНА је:

8. Када сам се тада нашао на улици, збуњено сам посматрао гомилу веселих људи, чудио се њиховим костимима и маскама, нисам знао да је време карневала. Колико има предикатских реченица у наведеном примеру?

9. Окренула је лист на моју страну, одговараћу. Који тип напоредног односа препознајеш међу предикатским реченицама?

10. Или дођи, или ме се прођи. Наведене предикатске реченице су у:
11. Много ради, А РАДА СЕ НИГДЕ НЕ ВИДИ. Истакнута реченица је:

12. Ко се сачувао да дочека и ово јутро, сад седи сањив на кревету и покушава да се сети – зашто. Наведена реченица је:

13. Реченица СВАНУЛО ЈЕ је:

14. Одреди врсту следеће реченице према говорној улози: Живео, живео, и срећан нам био!

15. Реченица Књиге се често купују је:
16. Да ли нешто радиш ИЛИ САМО СЕДИШ? Истакнута реченица је:

17. У зимско доба дође цврчак мравима и замоли их да му узајме које зрно жита да не умре од глади. Колико предикатских реченица уочаваш у наведеној реченици?

18. Ја дунух у чорбу да се мало охлади, АЛИ ОД МОГА ДАХА ЛИЛИПУТАНАЦ ОДЛЕТЕ ПОД СТО. Истакнута реченица је:

19. Изгубивши траг за повратак, пси су лутали повијених репова и испалих језика, а за њима је било потрчало мноштво сељачких паса. Међу простим реченицама у наведеној сложеној може се уочити:

20. Остајали смо понекад код њих да пијемо чај или да вечерамо, пошто су ти људи били необично гостољубиви. Колико предикатских реченица садржи наведена реченица?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ