Реченице – тест (7. и 8. разред)

Реченице – тест (7. и 8. разред)

Непроменљиве врсте речи, 7. разред – тест (А група)

Именске речи – тест

Стилске фигуре – тест

Резултат теста

1. Тамо је било веома пријатно. Наведена реченица је:

2. Одреди врсту следеће реченице према говорној улози: Какав дан!

3. Гледали су ме отворено и о нечему разговарали. Наведена реченица по саставу је:

4. Окренула је лист на моју страну, одговараћу. Који тип напоредног односа препознајеш међу предикатским реченицама?

5. Реченица ВИШЕ СЕ И НИЈЕ МОГЛО ОЧЕКИВАТИ је

6. Реченица ОВАЈ ЛЕК СЕ УЗИМА ПОСЛЕ ЈЕЛА је

7. Спавајући мирно, Жабац усну необично занимљив сан. Наведена реченица је по саставу:

8. Реченица Библиотекар је рекао да су стигле књиге које смо поручили. јесте:

9. Стално грешиш, ЗНАЧИ, МОРАШ ПАЗИТИ. Истакнута реченица је:

10. Реченица ОВА ИГРА ЈЕ ВЕОМА ТРАЖЕНА је

11. Каква је по саставу следећа реченица: Не обраћајући пажњу на њих, бавио се својим послом.

12. Реченица СВАНУЛО ЈЕ је:

13. Зови га, или чекај позив, АЛИ РЕШИ ТО ДАНАС. Истакнута реченица је:

14. Реченица ПРЕДВЕЧЕ ЈЕ ПРЕСТАЛО ДА ПАДА је

15. Означи везнике који се односе на САСТАВНЕ односе:

16. Унела је у своју јазбину сву храну коју је била сакупила током лета. Наведена реченица је по саставу:

17. Да ли нешто радиш ИЛИ САМО СЕДИШ? Истакнута реченица је:

18. Или дођи, или ме се прођи. Наведене предикатске реченице су у:

19. Сви становници речне обале увелико су спавали, САМО ЈЕ КТРИЦА ЧИСТИЛА СВОЈ МАЛИ ДОМ. Истакнута реченица је:

20. Прозори су били ниски тако да се могло видети шта се унутра збива. Колико предикатских реченица има наведена реченица?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ