Informatika – test (7.r.)

Informatika

Резултат теста

1. Ugrađeni stilovi u Word-u se mogu modifikovati (promeniti boju, veličinu fonta i slično)

2. Dopuni rečenicu: Piksel je _______________ element digitalne slike koji se može obrađivati.

3. Rezolucija je osnovna mera za oštrinu neke slike i definiše se kao broj piksela na ekranu.

4. U modelu RGB, R označava koju boju?

5. U modelu RGB, G označava koju boju?
6. U modelu RGB, B označava koju boju?

7. RGB model prikaza boja je:

8. CMYK model prikaza boja je:

9. Ako je rezolucija slike 320x480 broj piksela je:

10. Rasterka slika ________ se uvećati bez gubitka kvaliteta.
11. Vektorska slika ________ se neigraničeno uvećati bez gubitka kvaliteta.

12. Da li možemo fotografije pretraživati preko google-a prema veličini?

13. Slojevi su delovi slike koji se koriste pri obradi digitalnih slika za odvajanje njenih elemenata.

14. Frejm je proces smenjivanja slika kojim se stvara privid da se neki objekat menja ili kreće tokom vremena.

15. Animacija je jedna od fotografija koje sačinjavaju pokretnu sliku.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ