Građa ćelije- Test za 7. razred

Građa ćelije- Test za 7. razred

Резултат теста

1. Ćelije iste građe i funkcije izgrađuju:

2. Svaka ćelija poseduje:

3. Ćelijske organele i ćelijske strukture učestvuju u:

4. Selektivna propustljivost membrane obezbeđuje komunikaciju ćelije sa spoljašnjom sredinom.

5. Ćelijska membrana ima:
6. Kroz ćelijsku membranu slobodno prolaze:

7. Citoplazma je najvećim delom sačinjena od:

8. Koja organela nosi nasledni materijal u ćeliji?

9. Nasledni materijal se nalazi u vidu:

10. Endoplazmatični retikulum sa ribozomima ima funkciju:
11. Koji tip endoplazmatičnog retikuluma započinje izgradnju proteina?

12. Organela koja ima ulogu da završi pakovanje i da konačnu strukturu proteinima je:

13. Mitohondrije imaju ulogu u:

14. Ćelijske organele sa ulogom u ćelijskom varenju su:

15. Centriole učestvuju u:
16. Vakuola je organela koja se nalazi kod:

17. Bakterijska ćelija:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ