Хемијске рекације и израчунавања – контролни задатак

Резултат теста

1. 43,4% натријум, 11,3% угљеник и 45,3% кисеоник је масени удео који одговара:

2. Јединица за количину супстанце или:

3. Колико износи релативна атомска маса бакра?

4. Шта се добија поређењем масе атома елемента са атомском јединицом масе?

5. Шта настаје када 4g водоника реагује са 32g кисеоника?
6. n=N ⁄ NA , дата формула представља везу између:

7. Релативна молекулска маса азот-триоксида је:

8. Израчунати број молекула водоника који реакцијом са азотом гради 34g једињења моларне масе 17g ⁄mol, а однос атома у молекулу тог једињења је 3:1.

9. 3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O) = 98. Дата релативна молекулска маса припада:

10. Која од наведених супстанци има Mr = 100?
11. Правилно изједначена реакција је:

12. Ако је молекулска маса глукозе 180, онда количина супстанце износи:

13. На слици је представљен:

14. Хемијска реакција у којој од две или више чистих супстанци настају нове супстанце је:

15. Гледајући слику закључити шта су реактанти, а шта производи хемијске реакције.
16. Када се сумпор запали, долази до реакције у којој настаје оксид сумпора.

17. Хемијски елементи се међусобно једине у сталним односима маса и састав једињења није сталан.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ