„Власт“, Бранислав Нушић – тест

„Власт“, Бранислав Нушић – тест

Променљиве врсте речи – тест

Морфологија – основни ниво

Радни и трпни глаголски придев – тест (7.р.)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Бранислав Нушић је наш чувени:

2. Бранислав Нушић је рођен као:

3. Књижевни род ком припада ,,Власт" је:

4. На почетку драмског текста налази се:

5. Дидаскалије су:
6. Дидаскалије су упућене:

7. Драме нема без:

8. Нушићева ,,Власт" је комедија:

9. Од Добросава сазнајемо да је министар Тоза био:

10. Ко је Добросав?
11. Обележи тачне одговоре.

12. Зашто Арса исмева Милоја?

13. Какав је однос Милоја према зету Този?

14. У које сврхе би Арса употребио власт?

15. Којим реквизитима Арса представља Милоју степене власти?
16. Порука ,,Власти" је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ