Енглески језик: Past Progressive Tense – тест (7.р.)

Енглески језик: Past Progressive Tense

Резултат теста

1. Ово време користимо када желимо да опишемо радњу која је трајала у прошлости.

2. ___________ he __________? (jump)

3. She ___________ (watch) a movie.

4. Were you talking on the phone a few minutes ago? - Yes, I _______.

5. The children ______________ all night. (dance)
6. She ________________ her hair. (wash)

7. ___________ they _________ in the same airplane? (travel)

8. They ___________ (run) really fast.

9. Гради се тако што на WAS/WERE додамо глагол на који додајемо наставак -ING.

10. The Past Progressive Tense је:
11. Children ________ kites. (fly/not)

12. _________ he __________ a pizza? (eat)

13. He _______________ the picture. (paint)

14. Које све кључне речи углавном стоје уз Past Continuous Tense?

15. Штиклирај исправно написане глаголске облике.
16. He _____________ (sing) a song.

17. Sita _______________ a letter. (write)

18. My grandmother ______________ us stories. (tell)

19. He _______________ an orange. (eat)

20. I ____________ (listen) to music.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ