Хајдучки циклус песама: Старина Новак и кнез Богосав – тест

Хајдучки циклус песама: Старина Новак и кнез Богосав – тест

Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

„Покондирена тиква“, Јован Стерија Поповић – тест (1. група)

Епске песме хајдучког тематског круга – тест (7. р.)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Песма "Старина Новак и кнез Богосав" почиње сценом испијања вина у којој поред Новака учествује и:

2. Старина Новак и кнез Богосав су:

3. Где разговарају Старина Новак и кнез Богосав:

4. Старина Новак је:

5. Реч АРГАТЛУК значи:
6. Који атрибут стоји уз име Јерине:

7. Шта је Старину Новака отерало у хајдуке?

8. Колико је времена Старина Новак надничио у Смедереву:

9. Чиме је проклета Јерина посебно иритирала Старину Новака:

10. "Све на кућу по ТРИ литре злата, то је, брате, по ТРИСТА дуката!" Која је ово стилска фигура:
11. Где хајдукује Старина Новак:

12. "Већ побјегох до СТУДЕНЕ Дрине, ту се маших Босне КАМЕНИТЕ." Ова стилска фигура је:

13. КАНЏИЈА је исто што и:

14. Особине проклете Јерине су (означи 4 одговора):

15. У којем је облику казивања наведен највећи део песме:
16. Како се понаша турски младожења при сусрету са Новаком:

17. "Како сам га лако ударио, умах сам га с коња оборио." Са каквим ставом Новак изговара наведене стихове:

18. "Отпасах му сабљу од појаса, њем` отпасах, а себи припасах." Коју стилску фигуру опажаш у наведеним стиховима:

19. Колико је година Новак хајдуковао:

20. "А кадар сам стићи и утећи и на страшну мјесту постојати; не бојим се никога до Бога" - завршни стихови песме се сматрају:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста