Algebarski izrazi – test (7. razred)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Algebarski izrazi – test (7. razred)

Алгебарски изрази (запис и вредност)

Резултат теста

1. Zbir ili razlika dva monoma naziva se

2. Odaberi koji je od sledećih izraza monom.

3. Šta je od ponuđenih izraza algebarski izrazi?

4. Šta je od ponuđenih izraza linearna jednadnačina s jednom nepoznatom?

5. Izračunaj vrednost algebarskog izraza za zadatu vrednost varijable: -3a-4, x=3
6. Šta je od ponuđenih izraza monom?

7. Odaberi koji je od sledećih izraza binom.

8. Koji je od sledećih izraza binom?

9. Odaberi koji je od sledećih izraza monom.

10. Algebarski izraz prikaži u jednostavnijem obliku:
11. Izračunaj vriednost algebarskog izraza za zadatu vrednost varijable: 5x+1, x=2

12. Algebarski izraz prikaži u jednostavnijem obliku: 1/5x⋅(−6y)=

13. .

14. Izraz zapisan u jednostavnijem obliku (x+2)(x+2)=

15. Pomnoži i zapiši u jednostavnijem obliku: (2a+1)⋅(−a+b)
16. Pomnoži i zapiši u jednostavnijem obliku: −3⋅(2x−1)=

17. Izrazi 2x, a², 54c³ su:

18. Pojednostavni algebarski izraz: a−5b+7a+b

19. Pomnoži binome i pojednostavni izraze (x+1)(x+2)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ