Četvorougao – test (6.r.)

Четвороугао – систематизација

Četvorougao – test (6.r

Четвороугао – тест (6. разред)

Четвороугао – увод (6.р.)

Резултат теста

1. Četvorougao na slici zove se:

2. Označi tačne odgovore:

3. Ako je u paralelogramu ugao α=81°, onda je ugao γ=

4. Ako je u paralelogramu ugao α=81°, onda je ugao β=

5. Ako je u paralelogramu stranica a =12 cm, a duzina stranice b= a/4 ​+1 onda je dužina stranice b = __ cm
6. Ako je u paralelogramu stranica a =12 cm, a duzina stranice b= a/4 ​+1 onda je obim tog paralelograma O =______ cm .

7. Četvorougao na slici zove se:

8. Označi tačne odgovore:

9. Ako su u deltoidu stranice a =9 cm i c=11 cm kao na slici, onda je dužina stranice b = _____ cm

10. Ako su u deltoidu stranice d =2⋅a +1 i a=6 cm kao na slici, onda je dužina stranice b =______ cm
11. Ako su u deltoidu stranice d =2⋅a +1 i a=6 cm kao na slici, onda je obim tog deltoida O=________ cm

12. Ako su u deltoidu uglovi β=131° i γ=56°, onda je ugao δ=

13. Ako su u deltoidu uglovi β=131° i γ=56° , onda je ugao α=

14. Ako su u deltoidu uglovi α=100° i γ=70° , onda je ugao δ=

15. Četvorougao na slici zove se:
16. Označi tačne odgovore:

17. Ako su osnovice trapeza a=12cm i b=1dm onda je dužina srednje linije trapeza m= ___ cm

18. Ako su u trapezu uglovi α=85° i β=51° , onda je ugao δ=

19. Ako su u trapezu uglovi α=85° i β=51°, onda je ugao γ= °

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ