Четвороугао – систематизација

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Четвороугао

Четвороуглови – провера (6.р.)

Четвороугао и врсте четвороугла – тест

Четвороугао – тест (6. разред)

Резултат теста

1. Означи тачна тврђења:

2. Дати су углови четвороугла α = 127°, β = 83° и спољашњи угао γ1 = 112°. Мера угла δ је:

3. Један унутрашњи угао ромба је већи од другог за 20°. Мере углова тог ромба су:

4. Збир два унутрашња угла једнакокраког трапеза је 142°. Унутрашњи углови тог трапеза имају мере:

5. Углови између једнаких страница делтоида имају мере 84° и 72°. Мере осталих углова делтоида су:
6. Ако је унутрашњи угао четвороугла α ­­= 65°, а спољашњи β1 = 107° и γ1 = 39°, онда је мера унутрашњег угла δ тог четвороугла једнака:

7. Мера једног угла паралелограма је 75°. Збир два унутрашња угла тог паралелограма може бити мере:

8. Означи сва тачна тврђења:

9. Мере наспрамних углова трапеза су 56° и 111°. Остали углови трапеза су:

10. Дијагонале правоугаоника секу се под углом од 48°. Мере углова које дијагонале образују са страницама правоугаоника су:
11. Обим једнакостраничног троугла који има једну средњу линију дужине 2,4 cm је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ