Географска карта – тест

Географска карта – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Географска карта је?

2. Наука која изучава карте зове се

3. Означи математичке елементе карте?

4. Графички приказан размер карте назива се?

5. Ако је размер карте 1:500.000 то значи да је 1цм на карти одговара:
6. Називи на географским картама називају се?

7. Означи допунске елементе карте:

8. Линије које повезују тачке истих висина су?

9. За низије до 200 метара висине користе се нијансе које боје?

10. Koјом методом је приказан рељеф на слици?
11. Ако су растојања између изохипси мања, нагиб терена је већи.

12. На географској карти света има више упоредника него меридијана.

13. Посматрај фотографију. Одговори: колико је растојање у природи између тачке А и тачке Б , ако је на карти растојање 2 цм.

14. Означи који је математички елемент карте.

15. Приказана је
16. Шта означава зелена боја на географској карти?

17. Размерник је приказан у облику

18. Туристичка карта Србије је

19. Највећи упоредник је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ