Prostorno i urbanističko planiranje. Kultura stanovanja – Test za 6. Razred

Značaj i razvoj građevinarstva – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Tehnička dokumentacija u građevinarstvu se sastoji od kojih projekata?

2. Crtež koji sadrži sve objekte u jednom naselju je?

3. Urbanistički plan se izrađuje za svaku opštinu i njime se određuje namena zemljišta i pravila izgradnje svakog novog objekta.

4. Prostorno planiranje se bavi organizacijom, uređenjem i opremanjem nekog prostora kako bi stanovnici tog prostora kvalitetnije živeli.

5. Šta je prostorni plan opštine?
6. Od najranije istorije ljudi su živeli u zajednicama. A praktični razlozi su:

7. Skup objekata i ostalih građevina koji omogućavaju život ljudi u zajednici je:

8. Naselja se dele na?

9. Čime se uglavnom bave stanovnici sela?

10. Bez obzira u kakvom naselju živimo neophodno je, da se kao član zajednice, pridržavamo određenih pravila ponašanja kako ne bi ometali druge članove.
11. Da bi život u zajednici bio ugodan, mora se voditi računa o njenoj uređenosti. Kao što vodimo računa o uređenju i urednosti svoga stana, isto tako mora se voditi računa o urednosti i uređenosti zgrade, ulica, grada ili sela.

12. Etika stanovanja podrazumeva da uvek budemo svesni da stambene objekte delimo sa drugim ljudima, da ne bacamo otpatke gde stignemo, da ne pravimo buku, slušamo preglasno muziku.

13. Etika stanovanja se u velikoj većini država ne uči, nego reguliše zakonom.

14. Unutrašnja uređenost prostorije je?

15. Eksterijer podrazumeva?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ