„Песма о керуши“, Сергеј Јесењин -тест

„Песма о керуши“, Сергеј Јесењин -тест

„Плава звезда“, Мирослав Антић – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Аутор "Песме о керуши" је

2. "Песма о керуши" је преведена са

3. Књижевни род којем припада "Песма о керуши" је

4. По књижевној врсти "Песма о керуши" је

5. Елегија је
6. Тема песме је

7. "Јутрос у кошари, где сја, шушка" - песма је испевана стихом који се назива

8. "Јутрос у кошари, где сја, шушка" - у стиху се препознаје стилска фигура

9. „Месец јој се над избом учини, као једно од кучића њених“ - ова стилска фигура се назива

10. У временском оквиру песме (штенци су окоћени ујутру, керуша болно завија на месечини) препознаје се стилска фигура
11. Које две боје доминирају у уводном делу песме?

12. Домаћин који се појављује из куће је натмурен - шта се овим наговештава?

13. Која врста речи динамизује и убрзава радњу у песми:

14. Доминантни мотиви песме су:

15. Која се осећања везују за човека (газду) у Јесењиновој песми:
16. Које песничке слике чине идиличну атмосферу у „Песми о керуши":

17. "Месец јој се над избом учини / као једно од кучића њених": зашто се керуши привиђају младунци?

18. Керуша из Јесењинове песме је симбол...

19. Како би се могао означити однос керуша : газда?

20. Универзалне поруке песме би биле:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста