„Плава звезда“, Мирослав Антић – тест

„Плава звезда“, Мирослав Антић – тест

Проверу у ПДФ формату преузмите ОВДЕ

„Песма о керуши“, Сергеј Јесењин -тест

„Мостови” – тест

Резултат теста

1. Одреди књижевни род "Плаве звезде":

2. По књижевном роду "Плава звезда" је:

3. Којој песничкој збирци припада песма "Плава звезда":

4. На који те књижевни жанр подсећа уводни стих Антићеве песме:

5. У којем је лицу песма написана:
6. Коме се лирски субјекат обраћа:

7. Има и оних који не верују у постојање плаве звезде - шта лирски субјекат чини поводом њих:

8. Онај ко трага за плавом звездом мора да буде (означи 3 тачна одговора):

9. Плава звезда мора бити:

10. Докле се мора заћи како би се пронашла она права звезда:
11. Главни мотив песме је:

12. Шта није мотив песме "Плава звезда":

13. Плава звезда је:

14. Зашто лирски субјекат не жели да открије значење плаве звезде:

15. Одреди врсту строфе "Плаве звезде":
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ