Izlučivanje, kretanje i razmnožavanje – test

Izlučivanje, kretanje i razmnožavanje – test

Резултат теста

1. Na slici je obeležen

2. Receptori

3. Ženski polni organi su

4. Kosti trupa su

5. Odlike urina su

6. Mokraćna bešika je

7. Šta je tačno?

8. Delovi centralnog nervnog sistema su

9. Šta je tačno?

10. Jedina pokretna kost glave je

11. Reproduktivni organi biljke su

12. Ko nema spoljni skelet?

13. Izlučivanje je

14. Skeletni mišići deluju

15. Lokomotorni sistem čine

16. Mišićno stopalo imaju

17. Šta je tačno?

18. Antenalne ili zelene žlezde se koriste

19. Šta je dokaz miksotrofne ishrane kod zelene euglene

20. Na slici je obeležen

21. Kost na slici je

22. Šta je tačno?

23. Šta je tačno?

24. Na slici je obeležen

25. Malpigijevi sudovi se koriste za

26. Noćne ptice imaju razvijena čula

27. Koja čula čovek ima?

28. Efektori su mišići koji ne reaguju.

29. Šta je tačno?

30. Šta je tačno?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ