Инструментал – тест

Инструментал – тест

Синтагма – ТЕСТ

 

Резултат теста

1. Инструментал најчешће означава ДРУШТВО И СРЕДСТВО.

2. Инструментал одговара на питање..

3. МИЛАН ИДЕ У ШКОЛУ БИЦИКЛОМ. Именица која означава средство је:

4. МИЛАН ИДЕ У ШКОЛУ СА ПРИЈАТЕЉИМА. Именица која означава друштво је:

5. Уз инструментал користе се предлози
6. Изабери правилно написану реченицу.

7. Изабери правилно написану реченицу.

8. Инструментал има и друга значења:

9. Путујемо...

10. Сваки дан се возим...
11. Причам са...

12. НЕДЕЉОМ не идемо у школу. Значење инструментала је:

13. НАД КРОВОМ пролећу птице. Значење инструментала је:

14. Гледао ме је С НЕРАЗУМЕВАЊЕМ. Значење инструментала је:

15. Инструментал:
16. Коју слиужбу има истакнута реч: Сви су седели за СТОЛОМ.

17. Обележи именицу у инструменталу која се налази у овој реченици: Миалица је отишла са родитељима на море.

18. Обележи значење које има иманица у инструменталу у следећој реченици: На Тасос смо стигли БРОДОМ.

19. Означи да ли ћеш у следећој реченици употребити предлог СА: Млада је ______ младожењом секла торту.

20. Одреди падеж истакнуте именице: Да ли си расположен да са МАРКОМ идеш на море?
21. Како гласи инструментал једнине именице ТРАМВАЈ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ